SpiegelpolderHet Comité voor Wherrywedstrijden organiseert jaarlijks op Hemelvaartsdag zeilwedstrijden op de Spiegelpolder. In 2019 is dat op donderdag 30 mei. Aanvangsttijd van het palaver is om 10:30 uur.

Deze wedstrijden worden gevaren in scheehouten wherries. Er zijn drie klassen: 5 m2, 7 m2 en 10 m2

Voor meer informatie over scheehouten wherries: zie de Nederlands Vereniging tot Behoud van Zeilwherries "Het Zeilend Scheehout"

Het Comité voor Wherrywedstrijden organiseert al heel lang zeilwedstrijden voor scheehouten wherries. Hieronder de foto's van een prijs die in 1918 is uitgereikt. De genoemde boot, de Will o' the Wisp, heeft in 2008 op de Spiegelpolder wedstrijden nog de 10 m2 klasse gewonnen.

klik op de foto's voor een grotere versie


Organisatie - Inschrijven - Informatie - Uitslagen - Prijzen

Organisatie:

De zeilwedstrijd Spiegelpolder wordt georganiseerd door Bert Veling (ook per mail).


Inschrijven:

Inschrijven voor 25 mei 2019, bij voorkeur door middel van het online inschrijfformulier, en anders per mail.

Inschrijfgeld is 30,00 Euro per wherry; voor bootnummer 10,00 Euro statiegeld (s.v.p. met gepaste munt betalen bij aankomst).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bert Veling
e-mail: a.m.f.veling@planet.nl

Deelname aan alle evenementen van het Comité voor Wherrywedstrijden is voor eigen risico.

Terug naar bovenInformatie:

Aan de schippers van zeilwherries, leden van het Comité voor Wherrywedstrijden en belangstellenden,

Het Comité voor Wherrywedstrijden organiseert op donderdag 30 mei a.s. zeilwedstrijden voor (scheehouten-)wherries op de Spiegelpolder.
Wij nodigen u van harte uit aan deze wedstrijden deel te nemen of het evenement bij te wonen.
Aanvangsttijd van het palaver is om 10:30 uur.

Er wordt in de volgende categorieën gevaren:
  1. Wherries (scheehouten of met dollen) met een zeil tot 10 m2
  2. Wherries (scheehouten of met dollen) met een zeil tot 7 m2
  3. Wherries (scheehouten of met dollen) met een zeil tot 5 m2
Men beslist bij het palaver in welke categorie men uitkomt, daarna kan niet meer gewijzigd worden.

Prijzen:
De zilveren bekertjes worden uitgereikt aan de klassementswinnaars;
een nieuwe wisselprijs is er voor de 10 m2van dit jaar.
De Muiden-wisselprijs wordt uitgereikt aan diegene die de snelste is, maar deze prijs niet eerder heeft gewonnen.
Voor wherries, die voor de eerste keer meedoen is er een aparte 'proof of the pudding' prijs.
Mogelijk wordt dit jaar de behoudsprijs weer uitgereikt door de huidige houder van de prijs.

De gegevens over lokatie en tijden zijn per mail op te vragen (a.m.f.veling@planet.nl).
Dit jaar is het wederom mogelijk om na afloop te blijven eten; hiervoor dient u zich bij ons op te geven; dit kan nog op de dag zelf. Kosten zijn ca. 15 Euro per persoon (kinderen tot 12 jaar halve prijs).

Nog enkele praktische punten: We hopen u te ontmoeten op 30 mei!
Met vriendelijke groet,

Bert Veling

PS 1
Wilt u vrijblijvend komen varen?
U bent als roeier met Hemelvaart van harte welkom.
Als u die dag wilt zeilen dan stellen wij het op prijs dat u inschrijft. Het is voor de wedstrijdorganisatie en deelnemers van enige afstand niet goed te beoordelen of u al dan niet in de wedstrijd bent als u zeil voert. Wij proberen zoveel mogelijk de veiligheid van alle zeilers te waarborgen en houden hen zoveel mogelijk in het oog. Ook wachten wij bij elke wedstrijd met elkaar tot alle boten binnen zijn.

PS 2
Het Comité voor Wherrywedstrijden, organisator van deze wedstrijd, verwelkomt u natuurlijk graag als lid.
Klik hier om lid te worden van het Comité voor Wherrywedstrijden. De contributie is slechts Euro 6,- per jaar.

PS 3
Er zijn meer evenementen voor scheehouten wherries, zie daarvoor:
http://www.fonv.nl/nvbz/index.html (tochten, evenementen)

Terug naar bovenUitslagen:

Uitslagen 2017 (PDF)

Uitslagen 2014

Uitslagen 2013 (MS Word document)

Uitslagen 2012 (MS Word document)

Uitslagen 2011 (MS Word document)

Uitslagen 2010 (MS Word document)

Uitslagen 2009 (MS Word document)

Uitslagen 2008 (MS Word document)

Uitslagen 2007 (MS Word document)

Uitslagen 2006 (MS Word document)

Uitslagen 2005 (MS Word document, inclusief een kort verslag)

Uitslagen 2004 (MS Word document, inclusief een kort verslag)

Uitslagen 2003

Uitslagen 2002

Terug naar bovenPrijzen:

De zeilwedstrijd Spiegelpolder kent de volgende prijzen:
De "COMITÉ BEKER AMSTEL ZEILWEDSTRIJD" is de wisselprijs voor de winnaar van de 10 m2 categorie. Deze wisselbeker is in 1929, 1930 en 1931 gewonnen door de heer Gert Jan Schütte in de wherry Lizan. In 2006 is deze beker door zijn kleindochter, mevrouw Anita H. Altena-Schütte aan het Comité teruggegeven.
"Proof of the Pudding"
Deze prijs is een aanmoedigingsprijs, die meestal eetbaar is en geen vast omschreven gedaante of vorm kent. Iedereen die voor de eerste keer meedoet, ontvangt deze prijs, mits de organisatoren dat regelen uiteraard. Soms komt iemand zonder aankondiging van te voren deelnemen; dan is de prijs niet 'voorbereid'. De prijs wordt niet altijd uitgereikt, kent een zeker verrassings-element en is een (meestal zeer gewaardeerde) geste.

"Behoudsprijs"
Deze prijs is een formeel ingestelde prijs, die door de ontvanger van de prijs bij de prijsuitreiking wordt doorgegeven aan zijn opvolger. De ontvanger heeft veel voor zijn boot gedaan in het afgelopen jaar, waardoor een zichtbare en opvallende verbetering is opgetreden in de ogen van de houder van de prijs. De prijs wordt wordt soms jaren niet uitgereikt. De nominatie voor overdracht is absoluut subjectief en niet te volgen, maar de prijs wordt zonder uitzondering met grote bijval en waardering uitgereikt.

"Muiden Wisselprijs"
Deze prijs is een formele prijs. De prijs is in het wedstrijdreglement omschreven. De prijs wordt uitgereikt aan als eerste de winnaar van categorie A, de tien vierkante meter. De prijs heeft als speciaal beding dat hij maar één keer kan worden gewonnen. Dit is gedaan omdat anders de snelste wherries steeds de prijs zouden winnen. Is de winnaar van categorie A reeds een keer winnaar van de Muiden Wisselprijs geweest, dan krijgt degeen met het hoogste aantal punten, zijnde niet-eerder-winnaar van de Muiden Wisselprijs, de wisselprijs uitgereikt. Daar niet alle wherries even snel zeilen, geeft de lijst van winnaars bij benadering de rating van de snelheid van de boten weer. Met nadruk wordt 'bij benadering' genoemd. Sommige boten winnen bij harde wind, andere bij matige wind. Reeds meer dan 10 wherries hebben de prijs dus mogen ontvangen en boten van categorie B kunnen binnen enige jaren de prijs ook gaan winnen. Ook de bemanningen wisselen door de jaren. In 2002 is voor het eerst geruild tussen bemanning en boot, waardoor de toekenning in theorie werd bemoeilijkt (in de praktijk hadden de beide boten en hun bemanningen de prijs reeds eerder ontvangen). Uitgangspunt blijven de wedstrijdpunten die de boot behaalt. Als de boot maar lang genoeg deelneemt aan de wedstrijden, zal ze een keer de Muider Wisselprijs ontvangen. De prijs is eigendom van en ingesteld door de Koninklijke Zeil- en Roeivereniging in Muiden. De winnaars krijgen een foto waarop zij met de prijs zijn afgebeeld.
Een overzicht van vorige winnaars van de Muiden Wisselprijs is hier te vinden.


Terug naar boven